Dokumentacja techniczna to ogólne określenie zestawu dokumentów dotyczących konkretnego produktu lub obiektu. Termin ten najczęściej kojarzony jest z informacjami przekazywanymi do wiadomości publicznej, np. instrukcjami obsługi, konserwacji czy instalacji.

Poszerzona definicja dokumentacji technicznej odnosi się jednak do różnych dokumentów zawierających dane i informacje związane z produktem lub obiektem, które są wykorzystywane i przechowywane do ściśle określonych celów. Profesjonalna weryfikacja tej dokumentacji jest niezbędna z kilku powodów.

Treść dokumentacji technicznej

Dane zawarte w dokumentacji technicznej obejmują zwykle informacje dotyczące np. definicji, specyfikacji, jakości, prezentacji, opisu funkcji oraz zasad stosowania, serwisowania i naprawy produktu technicznego, a także jego bezpiecznej utylizacji. Wszystkie dokumenty generowane w cyklu życia produktu są postrzegane jako część dokumentacji technicznej, ponieważ jej celem jest udostępnienie zasad obsługi oraz historii produktu kolejnym użytkownikom zawartych informacji, np. inżynierom, operatorom, agentom patentowym czy prokuratorom specjalizującym się w odpowiedzialności za produkt.

dachy-porady.pl

Profesjonalna weryfikacja dokumentacji technicznej

Weryfikacja dokumentacji technicznej jest niezbędna z kilku powodów. Pierwszym z nich są wymagania dotyczące dokumentów pod względem zrozumiałości i jasności (w odniesieniu do konkretnej grupy docelowej), projektu graficznego, przestrzegania norm, dyrektyw, praw publicznych, poprawności językowej itp. Dokumenty są ponadto przekazywane do wiadomości publicznej, tj. stanowią część publicznej prezentacji. Przy projektowaniu dokumentów zwykle potrzebna jest stosunkowo niewielka wiedza. Zamiast tego wymagane jest duże doświadczenie w obsłudze narzędzi i mediów docelowych, co jest szczególnie widoczne w przypadku publikacji online, takich jak np. system pomocy.

Doradztwo techniczne

Skupienie usługodawców w zakresie dokumentacji technicznej dotyczy głównie dokumentów, które są wymagane po procesie produkcyjnym – przez sprzedawców, integratorów systemów, pracowników instalacji, operatorów, techników serwisowych czy firmy zajmujące się utylizacją odpadów itp. Prawidłowa weryfikacja dokumentacji technicznej wymaga posiadania doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy specyficznej dla danej branży. Usługi tego typu jest w stanie zapewnić odpowiednia firma, świadcząca kompleksowe usługi z zakresu doradztwa technicznego oraz weryfikacji certyfikatów, będąca najlepszym  pośrednikiem między producentem, projektantem i użytkownikiem.

One Comment
  1. Dokumentacja techniczna jest bardzo potrzebna dla pracowników na budowie oraz o to aby zadbać o porządek i kwestie bezpieczeństwa. Każdy specjalista znajdzie tam wszystkie cenne i potrzebne informacje.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *