Pompy w domu mają różne zastosowania. Przeznaczone są do przetłaczania m.in. wody pitnej, ścieków bytowo-gospodarczych, czasami także deszczówki. Najczęściej są stosowane na terenach, na których nie ma sieci wodociągowej i woda pitna musi być czerpana ze studni. Aby urządzenie spełniało oczekiwania inwestora, należy wcześniej precyzyjnie określić optymalne w danym przypadku parametry wydajności.

Do wody zanieczyszczonej i ścieków przeznaczone są pompy zatapialne. Mają one za zadanie, poza przepompowywaniem ścieków, głównie odwadnianie np. zalanych studzienek czy wykopów. Mogą być one w wersji przenośnej, a wtedy wyposażone są w specjalny wąż, który łączy je zresztą instalacji, albo w wersji stacjonarnej. W tym drugim przypadku ich konstrukcja przystosowana jest do pracy w środowisku wodnym.

fwd.pl

Natomiast do tłoczenia wody czystej, na potrzeby domów jednorodzinnych, letniskowych, zraszania ogrodów, czy też podlewania szklarni, stosowane są zestawy hydroforowe. Są to pompy hydroforowe wraz ze zbiornikiem przepompowym. Gdy następuje pobór wody, ciśnienie w zbiorniku stopniowo się obniża. W momencie, gdy zostaje przekroczona określona dla ciśnienia załączenia wartość, pompa załącza się i całość zestawu podejmuje pracę. A pracuje tak długo, dopóki trwa pobór wody. Później następuje wzrost ciśnienia w instalacji, a zbiornik przepompowy uzupełniany jest wodą. Po osiągnięciu wartości ciśnienia wyłącznika następuje wyłączenie pompy.

Do niezaprzeczalnych zalet zestawu hydroforowego należy fakt, iż w zbiorniku gromadzony jest zapas wody, który umożliwia nie wyłączenie się pompy. Zestaw należy montować w pomieszczeniach suchych, dobrze przewietrzanych i zabezpieczonych przed mrozem.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *