Instalacje olejowe mogą być jedno-lub dwuprzewodowe oraz jednoprzewodowe z doprowadzeniem powrotu. W instalacjach olejowych zasilających palnik należy koniecznie wbudować filtr oleju. Natomiast w instalacjach jednoprzewodowych z przewodem powrotnym dodatkowo trzeba zainstalować automatyczny odpowietrznik oleju opałowego. W każdym przewodzie olejowym na skutek nieszczelności przewodu ssącego lub istniejącego w przewodzie ssącym podciśnienia może znaleźć się powietrze. W instalacjach dwururowych powietrze to przewodem powrotnym jest odprowadzane do zbiornika oleju opałowego.
W systemach jednorurowych, w których nie ma przewodu powrotnego, powietrze może uchodzić jedynie przez dysze palników, co powoduje zakłócenia w postaci wtórnego wytrysku z dysz pulsacji płomienia i szumów pompy olejowej. Aby zapobiec zakłóceniom pracy palników, stosuje się odpowietrzniki oleju opałowego. Odpowietrzniki są wmontowane w grzejnik wyłącznie instalacji olejowej wykonanych w systemie jednorurowym z przewodem powrotnym. Należy je zabudować pomiędzy filtrem oleju opałowego a palnikiem. Powietrze wydzielane jest z oleju tylko po stronie ssawnej pompy olejowej, nie ma więc potrzeby instalowania odpowietrznika oleju opałowego w ruchu pod ciśnieniem, np. gdy montowana jest dodatkowa pompa w przewodzie zasilającym.

Istnieje możliwość podgrzewania oleju w samym palniku. Zazwyczaj wymaga się, aby przewody ssące z zagłębionych zbiorników były „samokontrole”. Zawory przeciwzwrotne, zawory stopowe muszą być usunięte, aby w razie nieszczelności olej mógł spływać z powrotem do zbiornika.

Instal-Projekt oferuje szeroki wybór akcesoriów – zaworów i głowic.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *