Podstawowe rodzaje systemów klimatyzacji

Klimatyzacja to proces zapewniający środowisku powietrznemu pomieszczenia zamkniętego odpowiednie właściwości oraz parametry. Powietrze za pomocą systemów klimatyzacji jest poddawane procesom technicznym, które zapewniają właściwą temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nie tylko chłodzenie

Klimatyzacja była do niedawna spotykana głównie w pomieszczeniach biurowych. Obecnie stanowi ona podstawowe wyposażenie wielu mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Większość z nas kojarzy system klimatyzacji wyłącznie z możliwością chłodzenia przez niego powietrza. Jednak klimatyzacja zapewnia również wydajne grzanie, a także odpowiednie nawilżanie oraz skuteczne jego oczyszczanie. W obiektach mieszkalnych systemy klimatyzacji mogą stanowić idealne uzupełnienie instalacji grzewczej czy też wentylacyjnej. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka różnych rozwiązań z zakresu klimatyzacji.

Monoblok

Najprostszym obecnie dostępnym na rynku klimatyzatorem są urządzenia monoblokowe, mieszczącej w jednej obudowie zarówno parownik, jak i skraplacz, a także sprężarkę, zawór rozprężny oraz dwa wentylatory. Sposób pracy tego rodzaju urządzenia jest dość prosty. W układzie klimatyzatora krąży zazwyczaj niskowrzący czynnik chłodniczy, który, dzięki zjawiskom termodynamicznym, odbiera ciepło z otoczenia (parownik), a następnie usuwa je na zewnątrz poprzez skraplacz. Z uwagi na swoją prostą budowę monobloki są w stanie jedynie zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeni. Nie umożliwiają natomiast kontrolowania wilgotności oraz właściwej czystości powietrza.

Split i Multi Split

Systemy klimatyzacji typu Split, czyli w wolnym tłumaczeniu „rozdzielać”, to obecnie chyba najbardziej popularne rozwiązania zapewniające wysoki komfort powietrzny w indywidualnych pomieszczeniach zamkniętych. Na samym początku klimatyzator typu Split stanowił jedno zwarte urządzenie, które było instalowane na elewacjach budynków lub w jego oknach. Jednak ze względu na zbyt duży poziom hałasu, jaki generował, zmieniono jego budowę, dzielą urządzenie na dwie jednostki: wewnętrzną (parownik) oraz zewnętrzną (skraplacz). Obie jednostki zostały połączone ze sobą przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie zniwelowano problem hałasu, a sam system stał się o wiele bardziej wydajniejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia energii.
Systemy klimatyzacji typu Multi Split mają podobną budowę i działanie, co układy Split, z tym że w tym rozwiązaniu kilka jednostek wewnętrznych jest podłączonych oddzielnymi przewodami freonowymi do jednego skraplacza.

Centrale

Najbardziej złożone i zaawansowane technologicznie systemy klimatyzacji to układy z centralami klimatyzacyjnymi. Tego typu rozwiązania umożliwiają skuteczną kontrolę temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza. Centrale są przeznaczone do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Składają się one z odpowiednich sekcji, a więc: filtracyjnej, nagrzewnicy pierwotnej oraz wtórnej, chłodnicy, komory mieszania, wymiennika odzysku ciepła, nawilżania, a także wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego.

Nasi sponsorzy

Reply