Klimatyzacja to proces zapewniający środowisku powietrznemu pomieszczenia zamkniętego odpowiednie właściwości oraz parametry. Powietrze za pomocą systemów klimatyzacji jest poddawane procesom technicznym, które zapewniają właściwą temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nie tylko chłodzenie

Klimatyzacja była do niedawna spotykana głównie w pomieszczeniach biurowych. Obecnie stanowi ona podstawowe wyposażenie wielu mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Większość z nas kojarzy system klimatyzacji wyłącznie z możliwością chłodzenia przez niego powietrza. Jednak klimatyzacja zapewnia również wydajne grzanie, a także odpowiednie nawilżanie oraz skuteczne jego oczyszczanie. W obiektach mieszkalnych systemy klimatyzacji mogą stanowić idealne uzupełnienie instalacji grzewczej czy też wentylacyjnej. Obecnie na rynku jest dostępnych kilka różnych rozwiązań z zakresu klimatyzacji.

Monoblok

Najprostszym obecnie dostępnym na rynku klimatyzatorem są urządzenia monoblokowe, mieszczącej w jednej obudowie zarówno parownik, jak i skraplacz, a także sprężarkę, zawór rozprężny oraz dwa wentylatory. Sposób pracy tego rodzaju urządzenia jest dość prosty. W układzie klimatyzatora krąży zazwyczaj niskowrzący czynnik chłodniczy, który, dzięki zjawiskom termodynamicznym, odbiera ciepło z otoczenia (parownik), a następnie usuwa je na zewnątrz poprzez skraplacz. Z uwagi na swoją prostą budowę monobloki są w stanie jedynie zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeni. Nie umożliwiają natomiast kontrolowania wilgotności oraz właściwej czystości powietrza.

Split i Multi Split

Systemy klimatyzacji typu Split, czyli w wolnym tłumaczeniu „rozdzielać”, to obecnie chyba najbardziej popularne rozwiązania zapewniające wysoki komfort powietrzny w indywidualnych pomieszczeniach zamkniętych. Na samym początku klimatyzator typu Split stanowił jedno zwarte urządzenie, które było instalowane na elewacjach budynków lub w jego oknach. Jednak ze względu na zbyt duży poziom hałasu, jaki generował, zmieniono jego budowę, dzielą urządzenie na dwie jednostki: wewnętrzną (parownik) oraz zewnętrzną (skraplacz). Obie jednostki zostały połączone ze sobą przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie zniwelowano problem hałasu, a sam system stał się o wiele bardziej wydajniejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia energii.
Systemy klimatyzacji typu Multi Split mają podobną budowę i działanie, co układy Split, z tym że w tym rozwiązaniu kilka jednostek wewnętrznych jest podłączonych oddzielnymi przewodami freonowymi do jednego skraplacza.

Centrale

Najbardziej złożone i zaawansowane technologicznie systemy klimatyzacji to układy z centralami klimatyzacyjnymi. Tego typu rozwiązania umożliwiają skuteczną kontrolę temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza. Centrale są przeznaczone do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Składają się one z odpowiednich sekcji, a więc: filtracyjnej, nagrzewnicy pierwotnej oraz wtórnej, chłodnicy, komory mieszania, wymiennika odzysku ciepła, nawilżania, a także wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *