Na kominy systemowe składają się wkłady kominowe (rury odprowadzające spaliny) i obudowa komina (pustaki we wnętrzu których umieszczane są wkłady). Wkłady kominowe są niezwykle ważnym elementem każdej instalacji spalinowej i dymowej. Pełnią one podobną funkcję, jednakże są one zróżnicowane pod względem właściwości i zastosowania. Obecnie mamy szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o wybór komina. Ze względu na pełnioną funkcję wyróżnia się kominy dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Jednakże podziałów tych jest znacznie więcej.

Klasyfikacja kominów ze względu na pełnioną funkcję, konstrukcję obudowy i usytuowanie

Warunkiem prawidłowo funkcjonującego komina jest jego szczelność i odpowiedni ciąg, który pozwala skutecznie odprowadzać produkty spalania i zapewnia właściwą wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach. Ze względu na pełnioną funkcję wyróżnia się:

  • kominy dymowe – odprowadzające spaliny z palenisk opalanym paliwem stałym (podłączane są do nich kominki i kotły)
  • kominy spalinowe – odprowadzają spaliny z palenisk gazowych i zaopatrywanych w paliwo płynne (wykorzystywane do współpracy z urządzeniami zasilanymi olejem opałowym lub gazem)
  • kominy wentylacyjne – odprowadzają zużytego powietrza z pomieszczeń

Kolejny podział dotyczy typu obudowy. W związku z tym wyróżnia się kominy jednowarstwowe (np. stalowe i tradycyjne) oraz wielowarstwowe (np. kominy kwasoodporne z zamkniętą izolacją). Jeśli chodzi zaś o podział ze względu na usytuowanie, to mamy kominy wewnętrzne (wewnętrzne ściany budynku) i zewnętrzne (powiązany konstrukcyjnie z budynkiem lub wolnostojący).

Stalowe kominy kwasoodporne, ceramiczne, kamionkowe, z cegły czy z folii aluminiowej?

Jako, że do produkcji kominów wykorzystuje się różnorodne materiały, stosuje się następujący podział:

  • Kominy stalowe – wykonane są ze stali kwasoodpornej (odporna na stężone kwasy i ługi) lub nierdzewnej (nieodporna na korozję, fluorki i chlorowce ani też na uszkodzenia mechaniczne).
  • Kominy z ceramiki szamotowej – są bardzo wytrzymałe na ściskanie oraz obciążenia mechaniczne i chemiczne, odporne na szok termiczny i korozję.
  • Kominy z cegły – mają niską odporność na działanie korozji budowlanej, nie posiadają izolacji termicznej, nie są odporne na działanie wilgoci i mrozu.
  • Kominy kamionkowe – są bardzo wytrzymałe na ściskanie i rozciąganie, odporne na działanie kwasów i ługów, mają niską nasiąkliwość i wysoki opór elektryczny.
  • Kominy z folii aluminiowej – nie nadają się do paliw stałych, a długotrwałe narażenie na działanie podwyższonej temperatury prowadzi do powstania korozji.
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *