Manometry, w tym manometry tablicowe, to jedne z tych urządzeń, które okazują się być niezbędne w zapewnianiu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, efektywności pracy oraz – co chyba najważniejsze – dochodów poszczególnych zakładów przemysłowych. Niestety są to jednocześnie przyrządy niezwykle często lekceważone i zaniedbywane. Jakie wynikają z tego konsekwencje?

Czym są i jaką funkcję pełnią manometry tablicowe?

Manometry są dość prostymi urządzeniami służącymi do wykonywania pomiarów ciśnienia w instalacjach, liniach przesyłowych, na pompach wylotowych oraz w wielu innych miejscach ważnych z punktu widzenia wrażliwości danej konstrukcji. Manometry tablicowe wyróżniają się przede wszystkim swoją budową i kształtem odpowiednim do ich przeznaczenia, jakim jest mierzenie ciśnienia mediów roboczych w instalacjach, układach oraz w zbiornikach ciśnieniowych. Manometry tablicowe stosowane są w zabudowach takich jak szafy sterownicze, pulpity operatorskie, w obudowie maszyn i urządzeń, na tablicach rozdzielczych i tym podobnych rozwiązaniach.

Manometry tablicowe umożliwiają szybki i łatwy pomiar ciśnienia medium roboczego w instalacji. W roli medium roboczego może tu występować woda (zimna lub gorąca), para wodna, gazy robocze, sprężone powietrze oraz różnego rodzaju ciecze. Manometry tego typu stosuje się w rozmaitych branżach i różnorodnych instalacjach, w tym – przede wszystkim – w instalacjach hydraulicznych oraz pneumatycznych. Do produkcji manometrów tablicowych używa się zróżnicowanych materiałów. W zależności od ich przeznaczenia, mogą to być: stal czarna, stal chromowana, stopy mierzi oraz tworzywa sztuczne.

Skutki niewłaściwego używania manometrów

Niewłaściwe użytkowanie oraz brak odpowiedniej konserwacji manometrów może doprowadzić (i zwykle doprowadza) do wielu przykrych konsekwencji. Problemy wynikające z zaniedbywania lub systematycznego uszkadzania manometrów stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy całej instalacji oraz obsługujących ją pracowników (w skrajnych przypadkach zagrożone może być również zdrowie osób przebywających nie tylko w bezpośrednim pobliżu instalacji, ale też w dalszej od niej odległości).

Wszelkie zaniedbania, uszkodzenia lub inne skutki nieprawidłowego użytkowania manometrów mogą także skutkować licznymi przestojami w pracy instalacji, w przesyłach przewodzonego nią medium, co z kolei zwykle oznacza poważne straty finansowe, a nawet konieczność uiszczenia ustalonych wcześniej kar umownych.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *