W związku z tym, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w naszym kraju obowiązuje bardzo wiele przepisów unijnych, które mają zastosowanie we wszystkich krajach wspólnoty. Dotyczyć mogą one bardzo wielu aspektów naszego życia. Dyrektywa ATEX 114 to jeden z dokumentów, które w ostatnim czasie zaczęły obowiązywać w naszym kraju.

Czego dotyczy dyrektywa ATEX 114

Dyrektywa ATEX 114 zastąpiła wcześniej obowiązujące dyrektywy. Dotyczy ona urządzeń i systemów ochronnych, które stosowane są w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Zmiany tej dyrektywy są podyktowane zmianami w prawie jak również rozwojem nowoczesnych technologii, przekładających się na realizację i możliwości stosowanych urządzeń. Dyrektywa określa zasady bezpieczeństwa w sytuacji, gdy mowa o produkcji i projektowaniu aparatury, która może być narażona na wybuchy, na przykład w związku ze stosowanymi w nich materiałami chemicznie niestabilnymi. Określa nie tylko zasady, jakimi należy się kierować, ale także wskazuje jak powinno być stosowane oznaczenia takich produktów czy jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa. Oznakowanie ATEX sprawia, że o wiele szybciej można rozpoznać określone produkty, których dotyczy taka właśnie ustawa.

wykonczenie-mieszkania.info

Zasady stosowania dyrektywy

Dyrektywa ATEX 114, podobnie jak wiele innych dokumentów unijnych określa swoiste wymogi, dotyczące konstruowania przepisów w poszczególnych krajach. Dyrektywa określa sposób, w jaki należy określać, czy ma zastosowanie w przypadku określonych produktów czy instalacji. Wskazuje sposoby wykonywania audytów, które mają na celu określenie potencjalnych zagrożeń jak również zasady zapobiegania wybuchom i ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zawarto w niej także kwestie dotyczące kwalifikacji osób, które powinny się zajmować urządzeniami, które podlegają tej właśnie dyrektywie. Takie dokumenty są niezbędne, aby na terenie Unii Europejskiej nie było kłopotów z rozpoznawaniem konkretnych produktów czy maszyn, które podlegają rozporządzeniom tej dyrektywy. Warto pamiętać, że ATEX 114 nie określa zasad użytkowania podlegających dyrektywie urządzeń, a skupia się na kwestii ich projektowania i wprowadzania do użytku z zastosowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. W dyrektywie określono również ogólne oznakowanie ATEX, które powinno być uwzględnione przez państwa członkowskie w momencie tworzenia własnych przepisów mówiących o takich zagrożeniach. Oznaczenia bowiem powinny być stosowane na wielu etapach, poczynając od projektowania, aż do wykonania maszyn i urządzeń.

One Comment
  1. Bardzo dobry artykuł, wydaje się, że niewiele mówi się o tej dyrektywie.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *