Dyrektywa ATEX 114 jest jednym z wielu dokumentów unijnych. W założeniu dyrektywy w swoisty sposób nakazują państwom członkowskim dostosowanie swoich wyznaczeń do zawartych w dokumencie wskazówek w celu ich ujednolicenia. Przede wszystkim ułatwia to w bardzo dużym stopniu stosowanie przepisów tak, aby nie było problemów w żadnym z państw członkowskich.

Oznakowanie ATEX i wyznaczniki dyrektywy

Dyrektywa ATEX ma zastosowanie w odniesieniu do różnorodnych systemów i urządzeń ochronnych, które są stosowane przede wszystkim w strefie zagrożonej wybuchem. Nie odnosi się do ich eksploatacji, a do procesu ich projektowania, wykonywania jak również wdrażania i montażu. W zapisach dyrektywy jest mowa także o elementach, stanowiących części składowe takich właśnie systemów oraz urządzeń. Dokument określa bardzo wiele elementów, poczynając od sposobu przeprowadzania audytu na potrzeby projektowania tego typu urządzeń poprzez kwalifikacje osób które w takim procesie mogą uczestniczyć, na kwestiach takich jak odpowiednie oznaczenie kończąc. Oznakowanie ATEX to wytyczne dotyczące właściwego oznakowania tego typu systemów i urządzeń jak również ich części składowych. aby można było od razu je rozpoznać.

info-kominki.pl

Jakie wymogi powinno spełniać oznakowanie ATEX

Oznakowanie ATEX, czyli zgodne z dyrektywą ATEX 114 to oznaczenie nazywane także oznaczeniem CE. Jest to tak zwana deklaracja producenta, określająca że dany wyrób jest zgodny z dyrektywami i przepisami UE. Jednakże aby można było oznaczyć produkt w ten właśnie sposób, konieczne jest spełnienie wielu warunków. Każda dyrektywa UE dokładnie opisuje sposób wykonywania audytów, sposobu produkowania i wielu innych czynności, jakie musi wykonać producent. Każdy etap powinien być dokładnie dokumentowany, bardzo często według wzorców opisanych przez dyrektywy. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków jest możliwe oznaczenie produktu w ten sposób. Oznaczenia powinny być umieszczane nie tylko na odpowiednich etykietach, ale także we właściwych miejscach na produktach, co jest określone przez odpowiednie przepisy. Istotne jest to, że jeżeli produkt ma być zgodny z kilkoma dyrektywami, musi spełniać wszystkie, Nie jest możliwe oznaczenie produktu znakiem zgodności CE, jeżeli spełnione zostały warunki jedynie jednej dyrektywy spośród kilku. W całym procesie, który jest konieczny do tego, aby można było zastosować oznaczenie zgodności CE istotną rolę pełni także właściwa dokumentacja techniczna jak również to, aby nad całością procesu czuwał odpowiedni zespół lub osoba.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *