Zakłady przemysłowe to miejsca, które szczególnie generują zagrożenie wybuchem i rozprzestrzenianiem się ognia. Stanowi to podstawę do opracowywania coraz to nowszych dyrektyw dotyczących zabezpieczenia stref generujących zagrożenie oraz wszystkich urządzeń, które mogą przyczynić się do zapłonu lub wyrzucania płomieni. Przepisy są wciąż udoskonalane zgodnie z aktualizowaną wiedzą. Dyrektywa Atex 114 weszła w życie 20 kwietnia 2016 roku i obowiązuje na terenie wszystkich państw członkowskich UE.

Czym jest Atex 114 i oznakowanie Atex?

Atex 114 to zbiór norm i wymogów, jakie muszą zostać spełnione w budynkach, w których na wskutek działania różnych urządzeń i maszyn zachodzi ryzyko wystąpienia wybuchu i rozprzestrzeniania się ognia. Jest ona skierowana zarówno do producentów urządzeń, jak i menedżerów obiektów, w których one funkcjonują. Ci pierwsi, mają obowiązek produkowania sprzętu, który spełnia normy wytyczone przez dyrektywę, czyli posiada odpowiednie zabezpieczenia i systemy ochronne. Zastosowanie przepisów w produkcji musi potwierdzać oznakowanie atex, czyli symbol CE. Ci drudzy, zobowiązani są do przeprowadzenia działań, które mają na celu dostosowanie swoich zakładów do wymogów określonych w dyrektywie, a także przeprowadzania regularnych kontroli funkcjonowania systemów zabezpieczeń z udziałem tzw. jednostek notyfikacyjnych, które przyznają certyfikat UE. Brak spełniania norm skutkuje wezwaniem do koniecznych modyfikacji i grozi przyznaniem kary.

dirbud.pl

Czego dotyczą dyrektywy?

Norma Atex 114 dotyczy wszelkich maszyn i urządzeń, które pracują w warunkach atmosfery wybuchowej, czyli wśród procesów w trakcie, których może dojść w warunkach atmosferycznych do mieszaniny powietrza z gazami, pyłami i innymi substancjami palnymi, co może doprowadzić do wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. Normy nakazują także konieczność stosowania systemów zabezpieczających oraz określają parametry, jakie muszą one spełniać. Dyrektywy dotyczą zarówno przemysłu kopalnianego, jak i naziemnego.

Najważniejsze wymogi

Najważniejszym wymogiem jest konieczność stosowania jedynie takich maszyn, urządzeń i ich komponentów, które posiadają oznakowanie Atex, a zatem gwarancję spełnienia norm podczas produkcji oraz ich weryfikację praktyczną już po wykonaniu produktu. Maszyny takie muszą posiadać odpowiednie systemy zabezpieczeń. Dyrektywy określają sposób ich funkcjonowania. Jednym z najważniejszych parametrów, jakie musi spełniać system zabezpieczenia wydostawania się groźnych substancji oraz blokowania wystrzału płomieni, jest konieczność zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia w przypadku awarii podstawowego rozwiązania.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *