Drgania mogące stanowić zagrożenie dla budynków nie są czynnikiem występującym jedynie w szczególnie uprzemysłowionych regionach kraju. Szkodliwe drgania mające wpływ zarówno na konstrukcję, jak i na sprzęty oraz ludzi, występują w bardzo wielu miejscach. Dlatego tak ważna jest ocena ich siły w zgodzie z polską normą PN-85/B-02170.

Czego dotyczy norma PN-85/B-02170?

Norma PN-85/B-02170 – to polska norma zawierająca dokładnie rozpisane regulacje związane z oceną wpływu drgań na obiekty budowlane. Chodzi tu zarówno o domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, powierzchnie handlowe czy innego typu konstrukcje budowlane

Przy ocenie drgań przekazywanych za pośrednictwem podłoża na budynki, podstawowym elementem jest częstotliwość tychże drgań. Norma PN-85/B-02170 rozważana jest w zakresie częstotliwości sięgającej od 1 do 100 Hz.

Jakie skale stosowane są dla oceny drgań?

Polska norma PN-85/B-02170 przewiduje dwa standardy oceny drgań przekazywanych za pośrednictwem podłoża na budynki oraz inne konstrukcje budowlane. Pierwszym sposobem jest sposób przybliżony, drugim zaś sposób pełny.

W przypadku oceny drgań na budynki sposobem przybliżonym, stosowane są dwie skale: skala SWD-I oraz skala SWD-II. Skala SWD-I to skala stosowana wobec jedno- oraz dwukondygnacyjnych budynków o niewielkich wymiarach, które nie przekraczają 15 metrów ani w wysokości, ani też w wymiarach zewnętrznych rzutu poziomego. Jeśli zaś chodzi o skalę SWD-II, to jest ona dostosowana do oceny drgań w przypadku budynków posiadających nie więcej niż pięć kondygnacji, a ich wysokość jest mniejsza niż podwójna szerokość budynku w rzucie poziomym.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *