Jednym z materiałów, który bardzo często wykorzystywany jest w budownictwie, w tym też budownictwie drogowym, jest kruszywo. Czym ono jest?Najprościej rzecz ujmując, kruszywo to skalny minerał grubo lub drobnoziarnisty, którego pochodzenie może być naturalne lub sztuczne.

Kruszywa są między innymi składnikami betonów, zapraw, a także służą do utwardzania podłoża. Możemy wyróżnić różnego rodzaju kruszywa, dzieląc je ze względu na: pochodzenie, uziarnienie, czy gęstość.

Rodzaje kruszyw – podział

Ze względu na pochodzenie kruszyw możemy podzielić je na:

kruszywo naturalne, które powstaje w wyniku erozji skał lub poprzez mechaniczne rozdrabianie litych skał. Ze względu na sposób ich pozyskiwania dzielimy je na: kruszywa żwirowe i łamane.

kruszywo sztuczne z kolei dzielimy na: kruszywo pochodzenia mineralnego i z recyklingu.

Kruszywo pochodzenia mineralnego po zastosowaniu odpowiedniej obróbki np. termicznej, zmienia właściwości na takie, które odpowiadają właściwością kruszyw sztucznych.

Kruszywo z recyklingu jest uzyskiwane podczas przeróbki nieorganicznych materiałów stosowanych wcześniej w budownictwie.

Ze względu na uziarnienie kruszywo dzielimy na:

– kruszywo drobne – mniejsze lub równie 4 mm;

– kruszywo grube – od 4 mm do 63 mm;

– kruszywo bardzo grube – od 63 mm do 250 mm;

– kruszywo wypełniające, czyli takie, które przechodzą przez sito i mają rozmiar 0,063 mm;

– mieszane o wielkości do 8 mm i pochodzeniu rzecznym lub polodowcowym;

– kruszywo o uziarnieniu ciągłym, które jest mieszanką kruszyw grubych i drobnych.

Warto też wspomnieć o podziale rodzajów kruszywa ze względu gęstość. W tej kategorii możemy wyróżnić kruszywo:

– lekkie – gęstość mniejsza niż 1800 kg/m³;

– zwykłe – gęstość od 1800 do 3000 kg/m³;

– ciężkie – gęstość powyżej 3000 kg/m³.

Zastosowanie kruszyw

Liderem wśród producentów kruszyw w Polsce południowo-wschodniej jest Grupa PBI. Rocznie wydobywają 12 ton tego minerału, korzystając z najwyższej jakości złóż dolomitów i wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich.

Zastosowanie kruszyw wydobytych przez Grupę PBI jest spore. Doskonale sprawdzają się one przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.

Niska nasiąkliwość, wysoka mrozoodporność, w tym także w soli, wysoka odporność na rozdrabnianie i polerowanie – to część parametrów jakościowych kruszywa drogowego, które produkuje Grupa PBI. Pozostałe dwie wartości świadczące o wysokiej jakości kruszywa to: wskaźnik piaskowy na poziomie SE(4)>=45 i wskaźnik nośności CBR >=80%.

Do czego wykorzystuje się kruszywo?

– do produkcji mieszanek asfaltowo-mineralnych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych w przestrzeniach przeznaczonych do ruchu (drogi, lotniska itp.);

– do robót drogowych, które wymagają lub nie wymagają zastosowania materiałów hydraulicznych;

– do produkcji betonu towarowego, prefabrykatów betonowych, kostki brukowej, elementów ogrodowej architektury;

– jako kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych. Chodzi tu między innymi o tworzenie murów oporowych, zabezpieczenie brzegów rzeki, stabilizację osuwisk, wzmacnianie skarp, wypełnianie gabionów czy ogrodzeń.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *