Sprawna wentylacja może być głównym powodem niewłaściwej pracy kominka. Działa to również w drugą stronę, kiedy poprawnie funkcjonujący kominek zakłóca prawidłową wentylację. Istnieją jednak rozwiązania, dzięki którym można uniknąć takich sytuacji.

Wentylacja i kominek

Wentylacja odpowiada za wymianę powietrza w budynku, usuwając zanieczyszczone powietrze oraz niepożądane produkty spalania, a także doprowadzając świeże powietrze z zewnątrz. Jeżeli w domu znajduje się kominek, czerpnie powietrza powinny doprowadzać optymalną ilość powietrza do bezpiecznego spalania, co nie zawsze jest możliwe. Z drugiej strony wentylacja także może zakłócać pracę kominka, utrudniając rozpalanie i przyczyniając się do napływania dymu w pomieszczeniach. Dlatego aby instalacje nie zakłócały nawzajem swojej pracy, typ kominka powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju wentylacji.

Ogrzewanie kominkowe

Coraz powszechniejszym rozwiązaniem jest system uwzględniający kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza oraz rekuperator, z którym może zostać połączony system DGP z kominka. Zastosowanie takiego rozwiązania nie jest łatwe, ponieważ o połączeniu ze sobą obydwu układów należy zadecydować jeszcze przed ich osobnym wykonaniem. Tylko w ten sposób da się odpowiednio przygotować wentylację do podłączenia układu DGP. Istotną trudnością zarówno w projekcie, jak i realizacji połączenia tych instalacji jest odpowiednie przygotowanie sieci kanałów nawiewnych. Powinny one jednocześnie transportować świeże powietrze pochodzące z centrali wentylacyjnej oraz powietrze wewnętrzne podgrzewane za pośrednictwem kominka, a także posiadać większe średnice. Potrzebne są również odpowiednie przepustnice, które będą regulowały przepływ powietrza.

Instalacja systemu

Główny kanał odpowiadający za transport gorące powietrza z kominka, należy podłączyć do powiększonego, wentylacyjnego kanału nawiewnego. Kanał doprowadzający gorące powietrze powinien mieć zamontowaną przepustnicę zwrotną, odpowiedzialną za zabezpieczenie kanału z gorącym powietrzem przed wtłaczaniem się powietrza z wentylacji. Druga przepustnica powinna zostać zainstalowana w kanale nawiewnym, w miejscu łączenia z kanałem gorącego powietrza. Dzięki temu można zabezpieczyć centralę wentylacyjną przed gorącym powietrzem pochodzącym z kominka. Instalacje tego typu wymagają poprawnego dobrania wielkości mocy wentylatora, przepustnic oraz kanałów, a także odpowiedniej regulacji układu. Dlatego ogrzewanie kominkowe z systemem DGP powinien zaprojektować i założyć fachowiec.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *