Ogrzewanie nadmuchowe stanowi jeden z najefektywniejszych systemów ogrzewania różnego rodzaju pomieszczeń. Zasada jego działania opiera się na przepływie powietrza przez wymiennik ciepła – wodny, gazowy lub elektryczny w aparacie grzewczym, który następnie odbiera od niego energię i przekazuje ją do otoczenia. Dzięki temu urządzenie to charakteryzuje się małą bezwładnością, przez co pozwala zwiększyć temperaturę w całym pomieszczeniu w krótkim czasie. Jak jednak dobierać nagrzewnice wodne, by dobrze spełniały swoją rolę w danym pomieszczeniu?

Odpowiednia liczba aparatów grzewczych

Aby nagrzewnica wodna generowała odpowiednią ilość ciepła w pomieszczeniu, konieczne jest zapewnienie właściwej ilości urządzeń grzewczych do kubatury ogrzewanego pomieszczenia. Istotnymi wyznacznikami w tej kwestii są więc obliczeniowe straty ciepła, wyznaczane dla najbardziej niekorzystnych warunków, jakie mogą wystąpić w danym obiekcie oraz różnica pomiędzy temperaturą nadmuchiwanego powietrza a temperaturą powietrza w pomieszczeniu.

Należy pamiętać, iż moc nagrzewnic wodnych nie jest stała, ale zależna od temperatury i przepływu czynnika grzewczego, wydajności wentylatora oraz temperatury powietrza na wlocie do aparatu. Jak podkreśla ekspert ze sklepu internetowego Sklepelektryka.pl: Mając na uwadze powyższe kwestie, istotne jest, by nagrzewnica wodna posiadała możliwość regulacji wydajności wentylatora – oznacza to, iż gdy prędkość obrotowa osiąga maksimum, nagrzewnica uzyskuje najwyższą moc grzewczą, kiedy natomiast się zmniejsza, moc urządzenia maleje. Dzięki temu, na przykład, urządzenie o nominalnej mocy 40kW może być stosowane w pomieszczeniu o stratach ciepła w wysokości tylko 10kW.

Rodzaje nagrzewnic wodnych

Wyróżnia się następujące typy nagrzewnic wodny:

  • nagrzewnice wodne Aqua Air Easy – będące wydajnymi, a przy tym łatwymi w obsłudze urządzeniami do ogrzewania zarówno niedużych pomieszczeń, jak i dużych hal, jako chociażby hal wystawowych,
  • nagrzewnice wodne – kanał okrągły – dedykowane systemom wentylacji o przekrojach okrągłych,
  • nagrzewnice wodne – kanał prostokątny – przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojach prostokątnych.

Wybierając odpowiedni typy nagrzewnicy do swojego pomieszczenia, należy zatem kierować się następującymi parametrami:

  • stratami ciepła,
  • sposobem montażu nagrzewnicy,
  • specyfiką i wymiarami obiektu,
  • oczekiwaną temperaturę,
  • wymaganiami akustycznymi.
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *