Wielu inwestorów na co dzień spotyka się z masą papierów , z którą muszą przebrnąć aby wykonać nawet najmniejszy krok na budowie domu.

Część z nich zastanawia się, czy lepiej wybudować dom standardową procedurą formalną, tzn. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę domu i następnie budować, czy może też w ramach upraszczania dokumentacji dokonać wyłącznie zgłoszenia budowy domu, a następnie zdać z tego sprawozdanie.

Pozwolenie na budowę

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek wraz z mapą do celów projektowych, na której umieszczony będzie projektowany przez nas dom. Na wniosek taki urząd gminy powinien odpowiedzieć w ciągu 60 dni, wydając decyzję pozwolenie na budowę, bądź też decyzję odmowną.

W niektórych przypadkach, gmina przed wydaniem decyzji skontaktuje się z miejscowymi konserwatorem zabytków, w celu ustalenia, czy planowana przez nas inwestycja nie zagraża jakimkolwiek zabytkom chronionym przez jego urząd. Zazwyczaj decyzje wydawane są w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Główną zaletą posiadania decyzji pozwalającej na budowę domu jednorodzinnego, jest możliwość zmiany poszczególnych ustaleń dokonywanych przy składaniu wniosku. Tzn. że jeżeli składany przez nas we wniosku dom, był o określonym kształcie, powierzchni, wymiarach, parametrach, kącie nachylenia dachu itd., to fakt wydania decyzji – pozwolenia na budowę nie wiąże nas wszystkimi ustaleniami, jakie dokonamy przed jej otrzymaniem.

Ponieważ możemy dokonać różnych zmian pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez kierownika budowy i zgłoszone w odpowiednim czasie do urzędu. W niektórych przypadkach, istnieje nawet możliwość zmiany całego pozwolenia na budowę. Jest to bardzo dogodna opcja dla osób, które nie są konkretnie zdecydowane na konkretny typ budynku, albo dla osób, które budują domy masowo dla osób trzecich.

Zgłoszenie zamiaru budowy domu

Budowę domu można także przeprowadzić za pomocą skróconego trybu formalności, to jest przedkładając do urzędu gminy zgłoszenie zamiaru, jakim jest budowa domu. Zgłoszenie takie nie zostanie przez urząd zanegowane, jeżeli będziemy spełniać szereg warunków.

Przede wszystkim, budynek, który chcemy wybudować i który został zaprojektowany nie może w jakikolwiek sposób oddziaływać na działki sąsiednie. Nie we wszystkich przypadkach da się jednak zaprojektować taki budynek. Często media docierające do działki znajdują się na działkach sąsiada, czasem też działki są na tyle małe, że nie ma możliwości zachować dużych odległości pomiędzy budynkiem a granicą działki sąsiadującej.

Jest to szybsza droga formalna do wybudowania domu, jednak mniej bezpieczna dla inwestora. Dokonując zgłoszenia zamiaru budowy domu, musimy określić dokładne parametry planowanego budynku i w trakcie jego realizacji nie mamy możliwości dokonania jakichkolwiek zmian. Skala problemu jest o tyle duża, że przykładowo jeżeli określimy kierunek otwierania się drzwi wewnętrznych między pokojem a korytarzem, to nie ma możliwości zmiany tego kierunku. Nie ma mowy też o likwidacji z projektu niepotrzebnych okien, dobudowie innych ścianek działowych czy o wyburzeniu ścianek istniejących w projekcie.

Co wybrać – pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie?

Decydując się na rodzaj wybranej ścieżki formalnej od projektu do wprowadzenia się do nowego domu jednorodzinnego, pamiętajmy, że często na budowie bywa tak, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Dlatego warto zakładać już z góry, że na niektórych etapach, zarówno formalnych jak i później technicznych mogą wystąpić różne problemy, dlatego warto zostawić sobie furtkę w postaci możliwości dokonywania zmian w projektowanym budynku, co umożliwia wyłącznie wydanie pozwolenia na budowę.

One Comment
  1. W 2015 roku dokonano nowelizacji prawa budowlanego, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych oraz obowiązku zgłaszania rozpoczęcia robót budowlanych wystarczy zgłoszenie, ale to dotyczy nie wszystkich obiektów.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *